The Maid I Hired Recently Is Mysterious , เมดคนนี้มีพิรุธ

ชื่ออื่นๆ Saikin Yatotta Maid ga Ayashii
ชื่อภาษาไทย เมดคนนี้มีพิรุธ
เริ่มฉาย 2022-07-24
จำนวนซีซั่นทั้งหมด 1
จำนวนตอนทั้งหมด 11
เรทติ้ง 5
จำนวนผู้โหวต 4

1รายการตอนของซีซั่น 1