Kill la Kill ภาค 0 คิลลาคิล ภาคที่ 0 รวมทุกตอน หากต้องการรับชมภาคอื่นๆโปรดย้อนกลับจาก เมนูรายการข้างบนนี้ หากต้องการรับชมวิดีโอใน Kill la Kill ภาค 0 คลิกที่ตอนแล้วจะมีวิดีโอแสดงขึ้น หากยังอัพเดตไม่จบให้บุ๊คมากหน้านี้ไว้ เพื่อจะได้กลับมาใหม่ในตอนที่มีตอนใหม่เพิ่มเข้ามา หากสงสัยอะไรโปรดติดต่อแอดมิน หรือสามารถคอมเม้นไว้ข้างล่างได้ Kill la Kill ภาค 0
ชื่ออื่นๆ キルラキル
ชื่อภาษาไทย คิลลาคิล
เริ่มฉาย 2014-09-03
ซีซั่น 0
ตอนทั้งหมด 1

0รายการตอนของซีซั่น 0